Sorry, this video is not available in your country.

Nghẹn Ngào Tiễn Đưa 3 Liệt Sĩ Công An Hy Sinh Khi Chữa Cháy Quán Karaoke

chia sẻ

Nghẹn Ngào Tiễn Đưa 3 Liệt Sĩ Công An Hy Sinh Khi Chữa Cháy Quán Karaoke

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 05/08/2022
Tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), đông đảo thân nhân, đồng đội, đồng nghiệp và người dân đã có mặt để chờ viếng và tiễn đưa các liệt sĩ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm