Sorry, this video is not available in your country.

Nghị Sĩ Khiếm Thính Đầu Tiên Tuyên Thệ Nhậm Chức Tại Quốc Hội Israel

chia sẻ

Nghị Sĩ Khiếm Thính Đầu Tiên Tuyên Thệ Nhậm Chức Tại Quốc Hội Israel

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 22/06/2021
Shirley Pinto đã tuyên thệ bằng ngôn ngữ ký hiệu. Thành viên của đảng cánh tả Yamana là nhà lập pháp khiếm thính đầu tiên của Israel.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm