Sorry, this video is not available in your country.

Nghị Sĩ Trẻ Kỳ Vọng Vào Các Giải Pháp Nhằm Thúc Đẩy Đa Dạng Văn Hóa Toàn Cầu

chia sẻ

Nghị Sĩ Trẻ Kỳ Vọng Vào Các Giải Pháp Nhằm Thúc Đẩy Đa Dạng Văn Hóa Toàn Cầu

Người đăng:
Ngày đăng: 16/09/2023
Liên quan đến phiên thảo luận về Thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững, THQHVN đã có cuộc phỏng vấn nhanh ghi nhận chia sẻ của các nghị sĩ về chủ đề này.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm