Sorry, this video is not available in your country.

Nghịch Lý: Bệnh Viện Ung Bướu Cần Thơ Quá Tải, Trong Khi Bệnh Viện Nghìn Tỷ “Đắp Chiếu”

chia sẻ

Nghịch Lý: Bệnh Viện Ung Bướu Cần Thơ Quá Tải, Trong Khi Bệnh Viện Nghìn Tỷ “Đắp Chiếu”

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 06/12/2023
Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ là cơ sở y tế chuyên khoa hạng 1, chịu trách nhiệm chăm sóc sức khỏe người dân địa phương và khu vực miền Tây. Hiện nay, bệnh viện đã xuống cấp và quá tải, trong khi bệnh viện nghìn tỷ đang xây dựng dở dang. Mong mỏi có bệnh viện mới khang trang phục vụ cho khám chữa bệnh của người dân không biết đến bao giờ mới thực hiện được.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm