Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Ngõ Hẹp Đời Người

Ngõ Hẹp Đời Người: Ngõ Hẹp Đời Người (Phần 1)

8.0 / 63 đánh giá
Thể loại: Cải lương
Nghệ sĩ: Tài Linh, Vũ Linh
Sản xuất: Rạng Đông
“Ngõ Hẹp Đời Người” là vở cải lương tâm lý xã hội đặc sắc với sự tham gia của các nghệ sĩ: Vũ Linh, Tài Linh, Diệp Lang, Thoại Miêu, Thoại Mỹ, Dương Thanh, Hồng Nga, Quốc Kiệt…

Có thể bạn thích