Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Ngố Ơi Là Ngố

Ngố Ơi Là Ngố: Đói Vẫn Hoàn Đói

8.7 / 90 đánh giá
Thể loại: Hài, Tiểu phẩm
Cô vợ khôn lấy anh chồng khờ chẳng khác nào bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Thế nhưng tình cảm chân thành của anh chồng Ngố đã cảm hóa cô vợ.

Có thể bạn thích