Sorry, this video is not available in your country.

Ngôi Làng Kỹ Thuật Số Giúp Thu Hẹp Khoảng Cách Nông Thôn - Thành Thị Ở Trung Quốc.

chia sẻ

Ngôi Làng Kỹ Thuật Số Giúp Thu Hẹp Khoảng Cách Nông Thôn - Thành Thị Ở Trung Quốc.

Người đăng:
Ngày đăng: 11/12/2022
Các dịch vụ mạng internet băng thông rộng và mạng 5G đã được lắp đặt khắp làng Cương Trung. Nhờ cơ sở hạ tầng vượt trội, phần lớn người cao tuổi ở đây được sử dụng công nghệ hiện đại, chẳng hạn như camera an ninh gia đình.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm