Sorry, this video is not available in your country.

Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Phần 2 - Tập 8)

chia sẻ

Ngôi Trường Trong Rừng Rậm Của Đười Ươi (Phần 2 - Tập 8)

Chương trình kể về những niềm vui, nỗi buồn của nhóm đười ươi mồ côi ở 1 ngôi trường đặc biệt. Chúng không biết rằng mình có nhiệm vụ cao cả sau khi tốt nghiệp, và cơ hội trải nghiệm cuộc sống tự do ngoài thiên nhiên.