Sorry, this video is not available in your country.

Ngọn Tháp Mô Phỏng Của Nhà Thờ Đức Bà Paris Bắt Đầu Được Dựng Lại

chia sẻ

Ngọn Tháp Mô Phỏng Của Nhà Thờ Đức Bà Paris Bắt Đầu Được Dựng Lại

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 05/12/2023
Nhà thờ Đức Bà đã lấy lại phần lớn hình bóng quen thuộc với việc dựng lên ngọn tháp bằng gỗ mới để thay thế cho ngọn tháp tiền nhiệm đã bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn tháng 4/2019.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm