Sorry, this video is not available in your country.

"Ngộp Thở" Với Hình Ảnh Vỉa Hè Tại Các Bệnh Viện Ở TP.HCM Bị Chiếm Dụng

chia sẻ

"Ngộp Thở" Với Hình Ảnh Vỉa Hè Tại Các Bệnh Viện Ở TP.HCM Bị Chiếm Dụng

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 20/05/2022
Vỉa hè bị chiếm dụng làm bãi giữ xe, hàng rong, xe ôm tụ tập dày đặc xung quanh lòng lề đường… Đó là thực trạng hiện nay tại nhiều bệnh viện ở TP.HCM.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm