Sorry, this video is not available in your country.

Ngư Dân Bãi Ngang Quảng Trị Được Mùa Ruốc Biển, Thu Hàng Trăm Triệu

chia sẻ

Ngư Dân Bãi Ngang Quảng Trị Được Mùa Ruốc Biển, Thu Hàng Trăm Triệu

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 23/02/2024
Khoảng 3 ngày nay, ngư dân bãi ngang của 2 huyện Gio Linh, Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị được mùa ruốc, thu nhập tiền triệu mỗi ngày nên các gia đình cười tươi hớn hở mỗi khi tàu cập bến.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm