Sorry, this video is not available in your country.

Yêu thích
chia sẻ

Hướng Dẫn Tập Võ Thiếu Lâm

Hướng Dẫn Tập Võ Thiếu Lâm: Ngũ Hình Quyền

7.7 / 18 đánh giá
Thể loại: Thể thao, Võ thuật
Thiếu lâm được coi là cội nguồn của võ học cũng như những tinh hoa của võ thuật mà từ thuở chí kim đến nay không ai là không phủ nhận.

Có thể bạn thích