Sorry, this video is not available in your country.

Ngũ Hình Quyền

Yêu thích

Hướng Dẫn Tập Võ Thiếu Lâm

Hướng Dẫn Tập Võ Thiếu Lâm: Ngũ Hình Quyền

Người đăng: vothuat.clip
Thể loại: Thể thao, Võ thuật
Thiếu lâm được coi là cội nguồn của võ học cũng như những tinh hoa của võ thuật mà từ thuở chí kim đến nay không ai là không phủ nhận.
Tags: Võ thuật, hướng dẫn tập luyện

Có thể bạn thích