Sorry, this video is not available in your country.

Ngựa Hỗ Trợ Tinh Thần Cho Bệnh Nhân Costa Rica

chia sẻ

Ngựa Hỗ Trợ Tinh Thần Cho Bệnh Nhân Costa Rica

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 08/04/2021
Một chương trình trị liệu bằng ngựa ở San Jose, Costa Rica, giúp những người đang chiến đấu với các vấn đề sức khỏe đa dạng bao gồm bại não, trầm cảm và lo lắng để dần phục hồi.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm