Sorry, this video is not available in your country.

Ngưng Hoạt Động Các Khu Trò Chơi Thiếu Nhi, Khu Tập Thể Dục Tại Các Công Viên

chia sẻ

Ngưng Hoạt Động Các Khu Trò Chơi Thiếu Nhi, Khu Tập Thể Dục Tại Các Công Viên

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 26/03/2020
Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi các quận huyện, Trung tâm hạ tầng kỹ thuật thành phố, yêu cầu các đơn vị cho tạm ngưng các hoạt động có yếu tố tập trung đông người tại các công viên mảng xanh trên địa bàn mình quản lý.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm