Sorry, this video is not available in your country.

Người Amazonians Ở Brazil Kỷ Niệm Văn Hóa Dân Gian Bằng Lễ Hội

chia sẻ

Người Amazonians Ở Brazil Kỷ Niệm Văn Hóa Dân Gian Bằng Lễ Hội

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 07/07/2022
Lễ hội Boi-Bumba đã quay trở lại vùng Amazon của Brazil sau hai năm tạm dừng, tôn vinh màu sắc, âm nhạc và truyền thống văn hóa dân gian địa phương.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm