Sorry, this video is not available in your country.

Người Bệnh Trong Khu Vực Giãn Cách Vẫn Được Hưởng Bảo Hiểm Y Tế Dù Vượt Tuyến

chia sẻ

Người Bệnh Trong Khu Vực Giãn Cách Vẫn Được Hưởng Bảo Hiểm Y Tế Dù Vượt Tuyến

Người đăng: Hongvan
Ngày đăng: 01/08/2021
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh trên cả nước khẩn trương phối hợp với Sở Y tế sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phù hợp với tình hình, diễn biến dịch Covid 19.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm