Sorry, this video is not available in your country.

Người Chăn Nuôi Mòn Mỏi Chờ Hỗ Trợ Dịch Tả Lợn Châu Phi

chia sẻ

Người Chăn Nuôi Mòn Mỏi Chờ Hỗ Trợ Dịch Tả Lợn Châu Phi

Người đăng:
Ngày đăng: 21/11/2023
Tại phiên thảo luận sáng ngày 20/11, nhiều đại biểu đánh giá cao về kết quả thực hiện các kiến nghị của cử tri, tuy nhiên vẫn còn nhiều nội dung chưa được trả lời, thực hiện kịp thời, ảnh hưởng lớn tới đời sống của người dân, đơn cử nhu việc hỗ trợ người chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn Châu Phi.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm