Sorry, this video is not available in your country.

Người Colombia Biểu Tình Khi Chính Phủ Đệ Trình Kế Hoạch Cải Cách Thuế Mới

chia sẻ

Người Colombia Biểu Tình Khi Chính Phủ Đệ Trình Kế Hoạch Cải Cách Thuế Mới

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 27/07/2021
Hàng ngàn người Colombia biểu tình phản đối kế hoạch cải cách thuế.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm