Sorry, this video is not available in your country.

Người Cuối Cùng Ở Thánh Địa Mỹ Sơn Biết Làm Gạch Cổ

chia sẻ

Người Cuối Cùng Ở Thánh Địa Mỹ Sơn Biết Làm Gạch Cổ

Người đăng: Haihm
Ngày đăng: 08/07/2024
Khi trùng tu, hồi sinh lại Thánh địa Mỹ Sơn (ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), vấn đề đau đầu nhất đối với cơ quan quản lý là tìm ra nơi sản xuất loại gạch cổ mà người Chămpa từng dùng để tạo ra Mỹ Sơn cả ngàn năm trước. Bất ngờ thay, trong cộng đồng dân cư sinh sống ở vùng thánh địa, một người dân đã nắm giữ công thức cổ về loại gạch vô giá này.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm