Sorry, this video is not available in your country.

Người Dân Ấn Độ Chật Vật Vì Mưa Lũ

chia sẻ

Người Dân Ấn Độ Chật Vật Vì Mưa Lũ

Người đăng:
Ngày đăng: 30/06/2022
Lũ lụt đã khiến hơn 5 triệu người ở Ấn Độ phải sơ tán tới những nơi ở tạm, nhiều người bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Họ đang phải trải qua thời điểm hết sức khó khăn khi thiếu nước sạch và thực phẩm.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm