Sorry, this video is not available in your country.

Người Dân Indonesia Phản Đối Kịch Liệt Việc Học Sinh Đến Trường Quá Sớm

chia sẻ

Người Dân Indonesia Phản Đối Kịch Liệt Việc Học Sinh Đến Trường Quá Sớm

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 21/03/2023
Thành phố Kupang ở vùng Viễn Đông của Indonesia đang thí điểm dự án cho học sinh lớp 12 bắt đầu giờ học khi trời còn tờ mờ sáng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm