Sorry, this video is not available in your country.

Người Dân Mang Gạo, Trứng, Chuối… ''Tiếp Sức'' Khu Cách Ly

chia sẻ

Người Dân Mang Gạo, Trứng, Chuối… ''Tiếp Sức'' Khu Cách Ly

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 09/04/2020
Cùng chia sẻ với những khó khăn, vất vả của các cán bộ, chiến sĩ quân đội, thời gian qua, chính quyền và người dân các địa phương ở Nghệ An đã chung tay góp sức, tích cực ủng hộ vật chất, tinh thần cho lực lượng phục vụ và công dân tại các khu cách ly. Qua đó càng nhân lên tình cảm quân dân gắn bó, keo sơn.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm