Sorry, this video is not available in your country.

Người Dân Oằn Mình Giữa Hạn Hán Ở "Tiểu Sa Mạc" Ninh Thuận

chia sẻ

Người Dân Oằn Mình Giữa Hạn Hán Ở "Tiểu Sa Mạc" Ninh Thuận

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 25/03/2020
Ninh Thuận đang bước vào thời điểm nắng nóng khủng khiếp. Vùng đất này đang trở thành "tiểu sa mạc", nhất là vùng nông thôn phía Tây và phía Nam. Dù mới chỉ là đầu mùa khô nắng nhưng cây cỏ ở nhiều nơi hầu như đã chết khô. Màu xanh còn sót lại là những cây xương rồng, thứ mà gia súc không thể ăn được
Tags: Hạn mặn

Tin Tức Tất cả

Xem thêm