Sorry, this video is not available in your country.

Người Đàn Ông Dùng Dây Thừng Bắt Sống Con Cá Sấu Dài 4,3 Mét Ở Indonesia

chia sẻ

Người Đàn Ông Dùng Dây Thừng Bắt Sống Con Cá Sấu Dài 4,3 Mét Ở Indonesia

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 06/07/2022
Một người đàn ông Indonesia đã dùng dây thừng bắt sống con cá sấu dài 4,3 m trên đảo Sulawesi.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm