Sorry, this video is not available in your country.

Người Dân Ý Đổ Xô Đến Tiệm Làm Tóc Sau Khi Dỡ Bỏ Lệnh Hạn Chế

chia sẻ

Người Dân Ý Đổ Xô Đến Tiệm Làm Tóc Sau Khi Dỡ Bỏ Lệnh Hạn Chế

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 22/05/2020
Sau khi các thợ làm tóc được phép mở cửa trở lại, một số người ở Ý không thể chờ đợi nên đã vội vã ra ngoài để chỉnh trang lại tóc và râu của mình.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm