Sorry, this video is not available in your country.

Người Di Cư Phấn Khởi Khi Thẩm Phán Hoa Kỳ Loại Bỏ Chính Sách Cũ

chia sẻ

Người Di Cư Phấn Khởi Khi Thẩm Phán Hoa Kỳ Loại Bỏ Chính Sách Cũ

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 23/11/2022
Những người di cư ở Ciudad Juarez, Mexico, nói rằng họ "rất hạnh phúc" về quyết định của một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ loại bỏ Tiêu đề 42, cho phép sử dụng các quy tắc y tế công cộng để ngăn chặn việc xin tị nạn - tìm kiếm người di cư. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm