Sorry, this video is not available in your country.

Người Đưa Tang Trên Khắp Thế Giới Đánh Dấu Quốc Tang Của Nữ Hoàng

chia sẻ

Người Đưa Tang Trên Khắp Thế Giới Đánh Dấu Quốc Tang Của Nữ Hoàng

Người đăng: Hongvan
Ngày đăng: 27/09/2022
Những người đưa tang trên khắp thế giới đã bày tỏ lòng kính trọng đối với cố Nữ hoàng Elizabeth II của Anh trong ngày tang lễ cấp nhà nước của bà.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm