Sorry, this video is not available in your country.

Người Hồi Giáo Thực Hiện Lễ Cầu Nguyện Tahajjud Trong Tháng Ramadan

chia sẻ

Người Hồi Giáo Thực Hiện Lễ Cầu Nguyện Tahajjud Trong Tháng Ramadan

Người đăng: Hongvy
Người Hồi giáo thực hiện những lời cầu nguyện Tahajjud trong Laylat al-Qadr (Đêm Định mệnh), đánh dấu đêm mà kinh Koran linh thiêng lần đầu tiên được tiết lộ cho Nhà tiên tri Mohammed, tại Nhà thờ Hồi giáo Naif ở Dubai.