Sorry, this video is not available in your country.

Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Phần 1 - Tập 32)

chia sẻ

Người Hùng Trường Học Yêu Quái (Phần 1 - Tập 32)

Đồng Hồ Yêu Quái được tái hiện lại trong bối cảnh mới tại một trường học, nơi các học sinh sử dụng siêu năng lực để giải đáp các bí ẩn đằng sau màn đêm.