Sorry, this video is not available in your country.

Người Lao Động Australia Sắp Được Quyền “Ngắt Kết Nối”

chia sẻ

Người Lao Động Australia Sắp Được Quyền “Ngắt Kết Nối”

Người đăng:
Ngày đăng: 12/02/2024
Kể từ sau đại dịch COVID-19, ranh giới giữa cuộc sống gia đình và thời gian làm việc đã bị xóa mờ đáng kể khi xu hướng làm việc trực tuyến trở nên phổ biến hơn. Và để bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người lao động, nhiều quốc gia đã xem xét áp dụng các quy định về quyền “ngắt kết nối” sau giờ làm việc. Australia là quốc gia mới nhất đang cân nhắc quy định này.
Tags: Australia

Tin Tức Tất cả

Xem thêm