Sorry, this video is not available in your country.

“Người Nhện” Ở Pháp Leo Lên Tòa Nhà Chọc Trời Để Phản Đối Giấy Thông Hành

chia sẻ

“Người Nhện” Ở Pháp Leo Lên Tòa Nhà Chọc Trời Để Phản Đối Giấy Thông Hành

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 15/09/2021
Bốn nhà leo núi, trong đó có "Người nhện" người Pháp Alain Robert, 59 tuổi, đã leo lên Tháp Total ở Paris để phản đối thẻ bảo hiểm y tế Covid của Pháp.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm