Sorry, this video is not available in your country.

Người Palestine Khôi Phục Các Cửa Sổ Của Nhà Thờ Hồi Giáo Al-Aqsa

chia sẻ

Người Palestine Khôi Phục Các Cửa Sổ Của Nhà Thờ Hồi Giáo Al-Aqsa

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 25/11/2021
Các thành viên của ủy ban tái thiết Al-Aqsa đang cải tạo các cửa sổ kính màu mang tính biểu tượng của nhà thờ Hồi giáo.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm