Sorry, this video is not available in your country.

Người Palestine Tổ Chức Tang Lễ Cho Chỉ Huy Tối Cao Của Nhóm Thánh Chiến Hồi Giáo Khalid Mansour

chia sẻ

Người Palestine Tổ Chức Tang Lễ Cho Chỉ Huy Tối Cao Của Nhóm Thánh Chiến Hồi Giáo Khalid Mansour

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 15/08/2022
Hàng nghìn người tụ tập để tham dự đám tang của chỉ huy Thánh chiến Hồi giáo, Khaled Mansour người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm