Sorry, this video is not available in your country.

Người Phụ Nữ Bị Hàng Rào Kim Loại Xô Ngã Trong Gió Mạnh Ở Trung Quốc

chia sẻ

Người Phụ Nữ Bị Hàng Rào Kim Loại Xô Ngã Trong Gió Mạnh Ở Trung Quốc

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 23/06/2022
Gió mạnh đã đổ bộ vào tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, khiến hàng rào kim loại tạm thời từ một công trường xây dựng đổ sập và xô ngã một phụ nữ đi bộ. May mắn thay, cô không bị thương nặng và đang trong tình trạng ổn định.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm