Sorry, this video is not available in your country.

Người Phụ Nữ Kết Nối Những Trái Tim, Xây Điểm Trường Cho Trẻ Em Vùng Cao

chia sẻ

Người Phụ Nữ Kết Nối Những Trái Tim, Xây Điểm Trường Cho Trẻ Em Vùng Cao

Người đăng: Mynt
Ngày đăng: 03/10/2022
Từ năm 2019 đến nay, Những trái tim Việt đã xây được 4 điểm trường và 1 nhà vệ sinh tại các huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai; huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên và huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm