Sorry, this video is not available in your country.

Người Phụ Nữ Lebanon Rà Phá Bom Mìn Ở Biên Giới

chia sẻ

Người Phụ Nữ Lebanon Rà Phá Bom Mìn Ở Biên Giới

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 24/06/2021
Hala Naamé, một trong số ít phụ nữ Lebanon làm việc rà phá bom mìn do Israel đặt dọc theo biên giới trong thời gian chiếm đóng miền nam Lebanon.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm