Sorry, this video is not available in your country.

Người Tị Nạn Afghanistan Ở Qatar Thấp Thỏm Nghĩ Về Quê Nhà

chia sẻ

Người Tị Nạn Afghanistan Ở Qatar Thấp Thỏm Nghĩ Về Quê Nhà

Người đăng: Yenht
Ngày đăng: 14/09/2021
Ahamd là một trong vài trăm người tị nạn Afghanistan hiện đang sống trong khu phức hợp World Cup 2022 này. Lo sợ cho tính mạng vì công việc của anh là một phóng viên và nằm trong một nhóm viện trợ do Mỹ tài trợ, anh đã chạy khỏi Kandahar khi Taliban ập tới và chưa nói chuyện với gia đình kể từ đó.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm