Sorry, this video is not available in your country.

Người Tị Nạn Rohingya Thực Hiện Kế Hoạch Hóa Gia Đình

chia sẻ

Người Tị Nạn Rohingya Thực Hiện Kế Hoạch Hóa Gia Đình

Người đăng:
Ngày đăng: 10/12/2022
Kể từ năm 2017, Bangladesh đã phải vật lộn để hỗ trợ dân số tị nạn khổng lồ của mình. Các biện pháp tránh thai hiện được gần hai phần ba các cặp vợ chồng Rohingya sử dụng. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm