Sorry, this video is not available in your country.

Người Vi Phạm Nồng Độ Cồn Sẽ Bị Nêu Tên Trong Cơ Quan, Đơn Vị Để Làm Gương

chia sẻ

Người Vi Phạm Nồng Độ Cồn Sẽ Bị Nêu Tên Trong Cơ Quan, Đơn Vị Để Làm Gương

Người đăng:
Ngày đăng: 22/11/2023
Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh vừa ký văn bản về việc chấp hành nghiêm túc quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm