Sorry, this video is not available in your country.

Người Vừa Giao Bình Ga Vừa Hát Cuối Cùng Của Baghdad

chia sẻ

Người Vừa Giao Bình Ga Vừa Hát Cuối Cùng Của Baghdad

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 10/06/2021
Tại quận Karada, thủ đô của Iraq, người dân nghe thấy âm thanh nhỏ giọt của người giao xăng mỗi sáng - từng là một hiện tượng trên toàn quốc, nhưng giờ đây là giọng độc tấu của một truyền thống gần như tuyệt chủng.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm