Sorry, this video is not available in your country.

Người Xóa Dấu Vết (Phần 1 - Tập 3)

chia sẻ

Người Xóa Dấu Vết (Phần 1 - Tập 3)

Để cứu con trai mắc phải bệnh nặng, một nữ bác sĩ đã phải liều mạng hợp tác với tội phạm với công việc dọn dẹp và xóa sạch dấu vết của những vụ trọng án.