Sorry, this video is not available in your country.

Nguồn Nước Đang "Quá Thừa, Quá Thiếu, Quá Bẩn"

chia sẻ

Nguồn Nước Đang "Quá Thừa, Quá Thiếu, Quá Bẩn"

Người đăng:
Ngày đăng: 21/04/2024
Việt Nam mặc dù chưa phải là quốc gia thiếu nước nghiêm trọng, nhưng những năm gần đây tài nguyên nước của nước ta đang đối mặt với nhiều thách thức lớn như: Thiếu nước, phân bố nước không đều theo không gian, thời gian; ô nhiễm nguồn nước.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm