Sorry, this video is not available in your country.

Nguy Cơ Đóng Cửa Chính Phủ Mỹ Gần Như Khó Tránh

chia sẻ

Nguy Cơ Đóng Cửa Chính Phủ Mỹ Gần Như Khó Tránh

Người đăng:
Ngày đăng: 01/10/2023
Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ gần như khó tránh, sau khi một bộ phận nghị sỹ đảng Cộng hòa tại Hạ viện phản đối dự luật cấp ngân sách cho chính phủ.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm