Sorry, this video is not available in your country.

Nhà Hàng Đưa Các Loài Xâm Lấn Vào Thực Đơn

chia sẻ

Nhà Hàng Đưa Các Loài Xâm Lấn Vào Thực Đơn

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 30/09/2023
Trong nỗ lực đưa các loài xâm lấn vào thực đơn nhà hàng, Silo - một địa điểm không rác thải ở London, phục vụ nhiều loại nguyên liệu phi bản địa có tính hủy diệt. 

Tin Tức Tất cả

Xem thêm