Sorry, this video is not available in your country.

Nhà Hàng Israel-Palestine Gửi Thông Điệp Đoàn Kết

chia sẻ

Nhà Hàng Israel-Palestine Gửi Thông Điệp Đoàn Kết

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 16/12/2023
Doanh nhân người Israel Oz Ben David và đối tác kinh doanh người Palestine Jalil Dabit cùng nhau điều hành một nhà hàng ở Berlin, được thúc đẩy bởi niềm tin vững chắc của hai nhà sáng lập rằng thức ăn chung và văn hóa ăn uống có thể tạo ra tình bạn và vượt qua những khác biệt định sẵn.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm