Sorry, this video is not available in your country.

Nhà Hàng Ở New York Phục Vụ Món Khoai Tây Chiên Đắt Nhất Thế Giới

chia sẻ

Nhà Hàng Ở New York Phục Vụ Món Khoai Tây Chiên Đắt Nhất Thế Giới

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 02/08/2021
Bạn có thể tin nổi đây là khoai tây chiên đắt nhất thế giới không? Món ăn 200 đô của nhà hàng New York này có một nguyên liệu xa hoa. Nấm cục, nấm cục và nấm cục bên trong khoai tây chiên này.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm