Sorry, this video is not available in your country.

Nhà Hát Bỉ Tổ Chức Xét Nghiệm Để Mở Cửa Trở Lại Trong Bối Cảnh Covid-19

chia sẻ

Nhà Hát Bỉ Tổ Chức Xét Nghiệm Để Mở Cửa Trở Lại Trong Bối Cảnh Covid-19

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 04/05/2021
Một nhà hát ở Brussels đang tổ chức buổi biểu diễn như một sự kiện thử nghiệm đầu tiên khi ngành văn hóa của Bỉ thúc đẩy mở cửa trở lại. Khán giả phải test Coronavirus trước khi bước vào.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm