Sorry, this video is not available in your country.

Nhà Hoạt Động Kêu Gọi Cải Cách Chế Độ Quân Chủ Thái Lan Bị Bỏ Tù Vì "Xúc Phạm Hoàng Gia"

chia sẻ

Nhà Hoạt Động Kêu Gọi Cải Cách Chế Độ Quân Chủ Thái Lan Bị Bỏ Tù Vì "Xúc Phạm Hoàng Gia"

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 01/10/2023
Một nhà hoạt động nổi tiếng tại Thái Lan đã bị bỏ tù vì "xúc phạm hoàng gia".

Tin Tức Tất cả

Xem thêm