Sorry, this video is not available in your country.

Nhà Sản Xuất "Em Và Trịnh" Chưa Xin Lỗi Bà Yoshii Michiko

chia sẻ

Nhà Sản Xuất "Em Và Trịnh" Chưa Xin Lỗi Bà Yoshii Michiko

Ngày 21/9, bà Nguyễn Thị Diễm Phượng - luật sư đại diện Giáo sư Yoshii Michiko cho biết, ngày 20/9 là hạn chót để ê-kíp phim Em và Trịnh xin lỗi bà Michiko. Tuy nhiên, phía nhà sản xuất xin phép dời đến ngày 30/9.
Tags: Bản Quyền, Phim Em Và Trịnh, Bí Mật đời Tư, Nhạc Sĩ Trịnh Công Sơn, Cục điện ảnh