Sorry, this video is not available in your country.

Nhà Sản Xuất Hứa Hẹn Về Vắc-Xin Covid-19 Sẽ Có Giá Thành Phải Chăng

chia sẻ

Nhà Sản Xuất Hứa Hẹn Về Vắc-Xin Covid-19 Sẽ Có Giá Thành Phải Chăng

Người đăng: Hongvy
Ngày đăng: 20/05/2020
Một loại vắc-xin Covid-19 đang được định giá để cho phép sử dụng rộng rãi nhất có thể. Nếu loại vắc-xin này chứng minh được hiệu quả của mình thì sẽ được sản xuất ở quy mô lớn để giảm chi phí.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm